Nyomtatás

Lukácsi Éva előszava

Lukácsi Éva üzenete a Honlap olvasóinak

Az író születésének éppen a 100. és halálának 10. évfordulóján hozta meg ítéletét az Amerikai és Magyar Legfelsőbb Bíróság, mely szerint az életmű kizárólagos jogörökösei maguk Wass Albert fiai, illetve a Czegei Wass Alapítvány.

Ez azt jelenti, hogy a könyvkiadás, a könyvek színpadra vitele és megfilmesítései terveivel őket kell megkeresni, akár az én közvetítésemmel, akár a Magyaroszágon működő Wass Albert Alapítványon keresztül. A kapcsolatfelvételt többek közt a www.wassalbert.hu honlap biztosítja. Rengeteg szép terv van, ne hagyjuk hát ellankadni az irodalmi érdeklődést. Támogassuk Wass Albert író gondolatainak és nemzetünkhöz szóló üzenetének terjedését és terjesztését. A magyarok Istene velünk van, Ő megsegít. Egy jobb jövő reményében bízva kell kitartanunk és munkálkodnunk.

Wass Albert sokat adott nekem. Szeretnék valamit én is tenni az író iránti hálából.

2003 januárjában sorsdöntő volt a találkozásom Wass Albert öt fiával. Az első kép, mely a szemem elé tárult – ahogy egy asztal körül ült az író öt fia – meghatározó lett számomra. Nagyon szerethetik az apjukat, ha ilyen nagy odaszánással tanácskoznak a Czegei Wass Alapítvány erdélyi missziójának ügyeiben! Az őszinte, nyílt beszélgetés során meggyőződtem arról, hogy Wass Albert „utóélete” nem a fiai ellen és nem nélkülük folytatódik. Mivel akkor már olvastam az írónak közel harminc művét, könnyű volt a döntés, hogy szívvel-lélekkel beálljak azok sorába, akik az író nevét és becsületét kívánják helyreállítani. Irodalmi és történelmi kutatásokba fogtam, írásaim jelentek meg, majd egy nagyszerű könyv felett bábáskodtam, melyhez egy fejezettel is hozzájárultam. Életem egyik megtisztelő feladataként tartom számon, hogy Wass Albert életrajzi kéziratait én vittem számítógépre és a Voltam című utolsó műve kiadásában is részt vehettem. Azóta kiadatlan drámáinak sokaságát, meséit, színműveit, még kiadatlan, kézzel írt naplóját és személyes levelezéseit is digitális formába öntöttem. Lelki gyönyörűség volt minden darab!

Természetesen nagyon sokat tudunk Wass Albert életéről és műveiről, de nem mondhatjuk, hogy mindent tudunk. Ő maga mondta, hogy az élete nyitott könyv, azaz a legfontosabb dolgokat megismerhetjük róla. Jelentős folyamat indult meg azzal, hogy irodalomtudósok dolgozzák fel írásait, illetve nyilatkoznak Wass Albert műveiről: többé már nem csupán csak az újságírók témája Wass Albert.

Az írónak csodálatos hagyatéka van, mely a maga teljességében még mindig nem közkincs. Ezt orvosolandó a család folyamatosan tárja fel életművét és teszi elérhetővé az olvasók számára, s ebből a munkából magam is kiveszem a részemet. Minden évre jut néhány új könyv elsősorban a Mentor kiadó, de más új kiadók jóvoltából az olvasók elé. A czegei Wass család kötelességének tekinti Wass Albert életének és gazdag hagyatékának a feltárását. Abban a kivételes helyzetben vagyok, hogy sok értékes és bizalmas információm van, melyeket az író családjától és barátaitól nyerek. A Czegei Wass Alapítvány irattárában rengeteg feltáratlan kincs maradt még! Minden kutatás alkalmával előkerülnek még kiadatlan kéziratok magyar, angol és német nyelven. Tucatnyi színmű, dráma, rádiójátékok, filmtervek. Rengeteg géppel írt kézirat, sőt kézzel írt naplók és régi, fakuló levelek. Ezek felbecsülhetetlen értékek az író emberségének és egy szebb és nemesebb világról szóló meglátásainak a megismerésére!

Oldalak: 1 2

Dolgozz, de ne nagyon sokat. Annyit éppen, amennyi kell ahhoz, hogy úgy élhess, ahogy kedvedre van.

- Te és a világ

Vers

Lohengrin

Lohengrin Báró Bánffy Marianne-nak

Megkérditek majd: honnan jöttem,
miért vagyok, miért születtem,
akkor tudom: ez a halál.

Akkor jön majd a hattyú értem,
szomorú némán, hófehéren,
s előttem csöndesen megáll.

Tudom előre: ez az óra
létünknek őszi véradója,
s e kérdés régen vár reám.

Akkor némán kengyelbe lépek,
s a régi várba visszatérek,
hó-sápadt hattyú-paripán.

(1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading ... Loading ...
Közzétéve: Versek | Címke: , Szóljon hozzá Nyomtatás (bejegyzés)