Nyomtatás

Előhang

Wass Albert műveinek értő olvasása során nemcsak nemesebb emberekké válhatunk, de magyarságunkat is jobban megérthetjük, ahogyan azt már több jeles irodalomtörténész is megállapította.  Az író sajnos már nem érhette meg a nyilvános elismerést és kimagasló népszerűségét, melyet művei az olvasók körében arattak.

E honlap, mely hosszú évek óta készül az író tiszteletére, arra hivatott, hogy az életműben rejlő üzenetet megidézze, megörökítse és továbbítsa számunkra. Mind a honlap anyaga – mely az életművet bemutatandó igyekszik minél jobban az író műveiből táplálkozni -, mind az életművéről szóló cikkek, tanulmányok, publikációk és egyéb megnyilatkozások hozzájárulnak az író megismeréséhez és irodalomtörténeti kanonizálásához. Wass Albert valódi jelentősége a Kárpát-medence magyar irodalmi és kulturális történelmében is kimagasló: regényei nem véletlenül tarthatnak igényt a legnagyobb népszerűségre a magyar nyelvű könyvtárakban és könyvesboltokban egyaránt. Kívánjuk, hogy műveinek üzenete érintse meg és gazdagítsa a honlapra látogatókat!

Wass Albert hű maradt első művei megírásától kezdve élete végéig  azokhoz a belső bizonyosságokhoz és meggyőződésekhez, melyek mintegy ars poeticaként kísérték végig hosszú életútján. A történelmi viharok és változó idők ellenére élethivatását hűséggel teljesítette. Élete abban példaértékű számunkra, hogy elszántan és bátran tevékenykedett a magyar nemzet és az erdélyi magyarság ügyéért, annak ellenére, hogy nevét agyonhallgatták vagy éppen hazugságokat terjesztettek (és terjesztenek mind a mai napig) róla.

Az író majd’ ötven regény és számos verseskötet, dráma, színjáték, hangjáték és rengeteg újságcikk, esszé és elbeszélés szerzője. Művei nagy részét magyarul írta, de angol és német nyelven is sok művet alkotott. Néhány regényét lefordították németre, angolra, spanyolra, hollandra, norvégra, sőt még román nyelvre is. Alig múlt 19 éves, amikor első könyve megjelent (Virágtemetés, 1927), és utolsó könyvén dolgozott még halála előtt is, 90 évesen. Művei arról szólnak, hogy a világ eseményei, a politikai rendszerek, kormányok és az „izmus”-ok milyen hatást idéznek elő az egyének életében, akik a küzdelmeikben – hitükre és hagyományaikra támaszkodva – próbálnak emberként megállni.

Wass Albert nem csupán lebilincselő történetmesélő. Írásaival a kulturális és politikai szabadságért szállt síkra és egész élete során nyíltan szót emelt az elnyomottak oldalán a zsarnokok ellen. Műveiben olyan hősöket formál meg, akik jellemes emberként hűek maradnak önmagukhoz a sorscsapásokban és az igazságtalanságok között. Saját osztályát kritizálja tehetetlenségük és gyengeségük miatt, amellyel eljátszották a társadalmi reformok és felemelkedés lehetőségeit. Lírai hangvételű versei szívhez szólnak, prózája hangulatkeltő és színes, érzelmi gazdagsággal és drámaisággal telített, tájleírása művészi és életszerű. Erdély varázslatos szépsége kitörölhetetlenül mély nyomokat hagyott benne: ezt a még élete végén írt alkotásai is hűen tükrözik.

Oldalak: 1 2 3

Minden talajban megterem valamiféle virág. Minden napnak van valamilyen öröme. Neveld rá a szemedet, hogy meglássa azt.

- Te és a világ

Vers

Tetőn

Tetőn

Vadrózsa-színű kupolák alatt
álltunk együtt a néma hegytetőn:
szellő osont csak, és patak szaladt.

És láttuk lent a tarka-barka völgyet,
fényes szalag kígyózott rajta át.
Mondtad: Sajó. Mondtad: szívedben hordod
rapszodikus ütemű dallamát.

Túl hegyek álltak: ős-komor Titánok,
kék végtelenbe hullámzó hegyek,
arcukra már ezer barázdát vontak
az Erdély-szerte kóborgó szelek.

Távolból szalag érkezett: az út.
Fehéren szelte át a róna-szélet…
és a szalagra rá volt írva: Élet.

És vándorok osontak rajta át,
és ide láttuk: ennek nincs hona,
az aggastyán, bár nem volt élete,
ehhez meg élete volt mostoha…

És autók jöttek: Ember-akarások,
izzó szemekkel messzeségbe néztek,
és mozdonyok rohantak vak-sötéten
a kék-virágos, őszi messzeségnek.

S amíg az őszön így rohantak át,
köd volt az Élet: furcsa, messze folt,
és a szemünk, túl rajta, messze nézett,
és a szívünktől nagyon messze volt.

És gondoltam: jó volna lenni tölgyfa,
és bérc-omlasztó Végtelen Időkig
így állni együtt fent a hegytetőn,
míg álmaink a végtelent betöltik;
s amíg alattunk zengve zeng az Élet
és Életek indulnak őszi útra:

neki a kékvirágos messzeségnek.

(Nincs még értékelve)
Loading ... Loading ...
Közzétéve: Versek | Címke: , Szóljon hozzá Nyomtatás (bejegyzés)